ZKONTROLUJEME

Vaše stávající etikety

SLEDUJEME

za Vás legislativní změny

VYROBU

nové etikety nechte na nás

Značení zboží, problematika, která i díky zákonodárné činnosti Evropské unie může zamotat hlavu nejednomu podnikateli. Jak správně vytvořit etiketu? Jaké informace by u spotřebního zboží neměly chybět? Na co se zejména zaměřit a u kterých skupin si dát zvláštní pozor? Tyto a další otázky, které se značením zboží souvisí, by podnikatelé neměli přehlížet.

Existuje hned několik zákonných úprav, které jasně definují, jak by etiketa na zboží měla vypadat. Nevíte si rady, co by měla obsahovat, a v jakém znění? Bojíte se pustit do světa výrobky bez etiket, protože správně tušíte, že pokuty za takové chování jsou statisícové?

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho používání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.

Prodávající dále musí zajistit, aby prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny označením výrobce nebo dovozce nebo dodavatele, a pokud to povaha výrobku vyžaduje, názvem výrobku, údaji o hmotnosti, množství, velikosti, případně rozměru a dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci nebo užití. Dále údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv. Pokud mají být zachována zvláštní pravidla při užívání, zvláště pokud se užívání řídí návodem, je prodávající povinen spotřebitele s takovými pravidly seznámit, ledaže by šlo o pravidla obecně známá. Z opatrnosti je pochopitelně lepší předpokládat, že pravidla známá nejsou. Uvedené informace musí být poskytovány v českém jazyce.

Výrobky mohou být uváděny na trh, pokud splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Distributor má povinnost zabránit distribuci výrobků, které zjevně nesplňují požadavky zákona, např. jim chybí odpovídající označení. Tím je myšleno označení CE, případně česká značka shody CCZ.